Công ty Cổ phần Nhân lực VIP Việt Nam
info@vipvietnam.com.vn
(+84) 24 739 999 967
  • Tiếng Việt
  • 日本語

Công ty Cổ phần Nhân lực VIP Việt Nam

Tầng 2, Tháp B, tòa Central Point, 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
(+84) 24 739 999 967
info@vipvietnam.com.vn
www.vipvietnam.com.vn

Công ty Cổ phần Nhân lực VIP Việt Nam

  • Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

  • (+84) 243 99999 67

  • info@vipvietnam.com.vn
  • www.vipvietnam.com.vn

Copyright © 2019 ベトナムVIP人材株式会社. All right reserved.